Hoe werkt het?


Samen met u leggen we vooraf de trainingsdoelen vast. In het trainingsprogramma kiezen we vormen die aansluiten bij de situatie en de gestelde doelen. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Binnen het op maat uitgewerkt programma wordt gebruik gemaakt van verschillende trainingsmethoden.

Rots en Water

Rots- en Waterkwaliteiten 'Rots en Water' is een breed inzetbaar trainingsprogramma voor kinderen en jongeren. Het is een in Nederland door Freerk Ykema ontwikkeld trainingsprogramma, dat op veel scholen en binnen- en buitenland wordt gebruikt. Het programma wordt inmiddels toegepast in: BelgiŽ, Duitsland, Engeland, Egypte, Singapore, AustraliŽ, Nieuw Zeeland en Nederland. In AustraliŽ en Nieuw Zeeland zijn momenteel meer dan 4000 docenten opgeleid om met het programma te werken. In Nederland wordt het programma op honderden scholen toegepast en werken vele hulpverleningsinstanties met Rots en Water. Ook binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en binnen de Jeugdzorg vindt Rots en Water steeds meer zijn intrede.

De Rots en Water gedachte

De termen 'rots' en 'water' staan respectievelijk voor standvastigheid en flexibiliteit. De Rots-en-Water-training is erop gericht de eigen kwaliteiten van de leerlingen zelf te laten ontdekken en te versterken. De methode heeft een fysieke insteek. Het leren door te doen is vooral voor jongens, maar ook voor meisjes een makkelijke ingang. Jongens leren naar zichzelf kijken en zich te beheersen. Meisjes leren om in actie te komen. Met de training wordt geprobeerd de rots-eigenschappen van de leerling in balans te laten komen met de water-eigenschappen. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het respecteren en accepteren van jezelf zoals je bent, maar ook anderen te respecteren en te accepteren zoals ze zijn. De leerlingen leren eigen grenzen te stellen en te bewaken, maar ook de grenzen van anderen te respecteren. Het voor jezelf, maar ook voor anderen opkomen zijn vaardigheden die tijdens de training de aandacht krijgen. Er wordt tijdens de training gewerkt aan een ontwikkelend besef van waarden, normen en omgangsvormen. Omdat vooral jongens vaak energiek en daadkrachtig zijn en in de regel moeite hebben om zich in woorden uit te drukken, is gekozen voor de psychofysieke werkwijze. Dit betekent dat vaardigheden op de eerste plaats via fysieke oefeningen worden aangeboden, waarna een transfer wordt gemaakt naar sociale en mentale vaardigheden. Op deze wijze worden de cursisten ondersteund bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, innerlijke kracht en morele ontwikkeling. Centrale thema's binnen de training zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Marietje Kessels project

Het Marietje Kessels project is een project voor weerbaarheidstraining voor basisschoolleerlingen. Middels groepsgesprekken, fysieke (zelfverdedigings-)oefeningen, rollenspelen en opdrachten leren de leerlingen hun handelingsmogelijkheden in ongewenste of onveilige situaties te vergroten. Het leert kinderen voor zichzelf op te komen en te herkennen wat wel en niet goed voelt. De leerlingen leren om te gaan met intimidatie, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag.

Budosport

Budosport leert leerlingen respectvol om te gaan met zichzelf en anderen. Het maakt ze rustiger, evenwichtiger en weerbaarder. Bij jezelf blijven, eigen waarde en zelfvertrouwen zijn hierbij kernwoorden. De leerlingen leren voor zichzelf op te komen, maar nooit ten koste van een ander. De leerlingen gaan op zoek en vinden de kracht in zichzelf en leren dit op een positieve manier in te zetten voor hunzelf en anderen. In de training is veel structuur en discipline. Dit biedt leerlingen veel houvast en duidelijkheid.

Methodiek

Bovenstaande trainingsvormen worden gemakkelijk gecombineerd en ingezet in het trainingsprogramma. Samen met u proberen we de training zo optimaal mogelijk in te bedden in het reguliere schoolprogramma. Naast de training van leerlingen, bieden we docenten- en oudertrainingen. 'Samen in Contact' biedt daarmee een compleet programma wat is afgestemd op de situatie en op maat gemaakt wordt.

Effecten

Het trainingsprogramma ĎSamen in Contactí:
- leidt tot grotere zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen van kinderen
- leert kinderen de basisvaardigheden van communicatie en zelfverdediging
- appelleert aan een hechter groepsgevoel
- leert kinderen te reflecteren op eigen gedrag
- geeft kinderen, leerkrachten en ouders inzicht in groepsposities